Ukraina uznała dyplomatę, pracownika konsulatu generalnego Rosji we Lwowie za persona non grata. Strona gospodarzy twierdzi, że był to oficer wywiadu pod przykryciem, który otrzymywał tajne informacje od obywatela Ukrainy.