Minister spraw zagranicznych Ukrainy Wadim Prystajko i jego duński odpowiednik Jeppe Kofod wymienili opinie na temat budowy gazociągu Nord Stream 2 spotkali się w Nowym Jorku z okazji 74. sesji Zgromadzenia ONZ i zgodzili się, że Nord Stream 2 zagraża bezpieczeństwu Europy i środowisku naturalnemu.