A prokuratorem tym jest polityk partii rządzącej. Już bardziej straszno niż śmieszno.