Wszyscy lekarze z oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala powiatowego w Zakopanem odeszli we wtorek z pracy. Dyrekcja placówki zawiesiła jej funkcjonowanie. Położne i pielęgniarki przychodzą do pracy według ustalonego wcześniej harmonogramu.