Z niewyjaśnionych przyczyn na lewym pasie S8 przed Białymstokiem znalazło się kilka pojazdów, najprawdopodobniej były uszkodzone – wskazuje na to postój lub zjeżdżanie na pas, którym poruszały się inne pojazdy. Konieczne było ominięcie uszkodzonych pojazdów wbrew znakom poziomym, aby kontynuować.