Wjazd na bariery w postaci słupów wysuwających się z drogi. Silnik radiowozu rzewnie zapłakał ciepłym olejem…