– Czekamy na wyniki ustaleń śledztw, dochodzeń, które trwają, a także wyniki monitoringu. Tak naprawdę ufamy służbom, które się tą sytuacją zajęły – powiedział Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska pytany w programie Punkt Widzenia o stanowisko organizacji w sprawie awarii warszawskiej oczyszczalni ścieków i wycieku fekaliów do Wisły.