Mąż dostał wybór: śmierć lub zgoda na zgwałcenie żony. Sprawcy zostali skazani od roku do trzech lat pozbawienia wolności gdyż nie byli karani, posiadali dobre opinie w miejscu zamieszkania, zaś sąd nie uznał aby byli osobami zdemoralizowanymi.