Wizytatorzy małopolskiego kuratorium oświaty, którym kieruje Barbara Nowak, wytoczyli dyrektorowi liceum w Tarnowie postępowanie dyscyplinarne w związku z „zapewnieniem nieadekwatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Szkoła zareagowała na widoczne ślady przemocy wobec jednej z uczennic…