Duńska Agencja Ochrony Środowiska odrzuciła zaskarżenia zgody na budowę gazociągu Baltic Pipe wzdłuż duńskiego terytorium. Brak podstaw do ponownego rozpatrzenia decyzji W połowie września Duńska Agencja Ochrony Środowiska podkreśliła, że zaskarżenia przebiegu gazociągu, nie…