To się musi źle skończyć. Reprezentant sztuki nowoczesnej w pół przytomny jedzie autem, nagranie nagle się urywa…